Son todo oídos coma ti, Santa Rosa Filipina

Esta terceira semana de novembro celebramos a festa de Santa Rosa Filipina Duchesne (1789-1852), primeira misioneira do Sagrado Corazón. 

Coa súa historia coñecemos os seus valores vitais, a súa gran dedicación e o seu amor polos máis necesitados e por Xesús. 

O seu exemplo guíamos e anímanos para non deixar de esforzarnos e traballar para acadar os nosos soños. 

Visitamos o seu corner e fotografámonos con algúns símbolos, preparamos traballos sobre a súa vida,  fixemos un cadro, visionamos a súa biografía, trazamos orladuras con motivos indios, montamos un tipi e escribimos mensaxes de agradecemento e reutilizmaos pratos de cartón para facer uns atrapasoños.


Comentarios